We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Attendo

Attendo

Danderyd, 182 17, Sweden

Get Directions

08-586 252 00

Categories
Work hours Add information
About På Attendo arbetar vi för att du ska få den omsorg du behöver på det sätt du vill. Vi erbjuder hemtjänst och vårdboende på många orter runt om i Sverige.
Attendo cover
Mission Fokus på kvalitet
Attendo har från början varit ledande i kvalitetsutvecklingen för att skapa en bättre omsorg. Mycket av det som tas för givet i svensk omsorg idag, som social dokumentation, kontaktmannaskap och ”egen tid” har Attendo varit med och utvecklat.
Vi har en tydlig struktur för kvalitetsarbetet som genomsyrar alla delar av företaget. Från det lokala kvalitetsarbetet som alla våra medarbetare är delaktiga i, på äldreboendet eller i asylboendet, till det övergripande kvalitetsarbetet som arbetar med att planera, utveckla och följa upp kvaliteteten i hela företaget.
Description Ledande omsorgsföretag
Attendo är ett av Sveriges ledande omsorgsföretag och har funnits sedan 1985. Vi fick Sveriges första entreprenadavtal inom hemtjänsten i Danderyd 1987. Sedan dess har fler kommuner valt att öppna upp den offentligt finansierade omsorgen för ökad valfrihet och konkurrens, bland annat för att främja kvalitetsutveckling.
Sedan starten har Attendo utökat verksamheten till nya platser och verksamhetsområden. Idag finns Attendo på ett 70-tal orter i Sverige och vi har även verksamhet i Finland, Norge och Danmark. I Sverige är vi verksamma inom såväl äldreomsorg som för personer med funktionsnedsättningar (LSS) och inom individ- och familjeomsorg (IOF).
Allt fler kommuner väljer att samarbeta med Attendo och andra privata omsorgsföretag eftersom det bidrar till valfrihet och kvalitetsutveckling i omsorgen samtidigt som det blir en genomlysning av kommunernas kostnader med en effektivare användning av skattemedel som följd.

KORTA FAKTA OM ATTENDO (ev. som bild)
• Sveriges äldsta omsorgsföretag, grundat 1985
• Svensk verksamhet inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg
• Finns idag i Sverige, Danmark, Finland och Norge
• Totalt 18 000 medarbetare på cirka 450 enheter i Norden
• 40 av de 50 högsta cheferna i Attendo är kvinnor
Products omsorg, vård

Similar places nearby