We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Autorské právo - Ministerstvo kultúry SR

Autorské právo - Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, Bratislava, 81331, Slovakia

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Aktuálne informácie z autorského práva. Spravuje odbor autorského práva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Autorské právo - Ministerstvo kultúry SR cover
Mission Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre autorské právo a práva súvisiace s autorským právom.

Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom zabezpečuje v súlade s pôsobnosťou ministerstva a všeobecne záväznými právnymi predpismi odbor autorského práva.
Description • APS je podskupinou práva duševného vlastníctva (PDV), ktoré zahŕňa autorské právo, práva súvisiace s autorským právom. Samostatne sa rozlišuje osobitné právo k databáze.
• Na ochranu nie je potrebná žiadna registrácia, APS vzniká automaticky (vznikom príslušného predmetu APS a jeho vyjadrením v podobe vnímateľnej zmyslami)
• APS chráni výsledky tvorivej duševnej činnosti ľudí ako napr. fotografie, hudbu, film, umelecké výkony
• ústredným orgánom je Ministerstvo kultúry SR
• ASP je upravené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
  • Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP 33, Bratislava, 81331, Slovakia
  • Get Directions

Similar places nearby