Avfall Sør

Avfall Sør

Vige havnevei 90, Kristiansand, 4689, Norway

Get Directions

38177070

Categories
Work hours Add information
About

Avfall Sør AS er et interkommunalt renovasjonsselskap eid av kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Avfall Sør cover
Description

Vi tilbyr miljøriktige og kostnadseffektive avfallsløsninger med størst mulig vekt på gjennvinning.

Avfall Sør ønsker at både innbyggere i regionen skal oppleve våre tjenester som gode, fornuftige og miljøvennlige. Vi legger derfor til rette for ansvarsbevisst og fremtidsrettet avfallshåndtering.

Avfall Sør Husholdning AS henter avfall fra husholdningene, driver returpunkter, gjenvinningsstasjoner og Støleheia avfallsanlegg.

Similar places nearby