We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Bērnu Vides skola

Bērnu Vides skola

Ģertrūdes iela 16-14, Riga, Latvia

Get Directions

Add phone number

Work hours Add information
About Bērnu Vides skola (BVS) ir nevalstiska organizācija, kuras darbība vērsta uz skolas un izglītības sistēmas pilnveidošanu. Šo mērķi BVS īsteno, sekmējot vides izglītības iekļaušanu skolā.
Bērnu Vides skola cover
Mission Skolas un izglītības sistēmas pilnveidošana, sekmējot vides izglītības iekļaušanu skolā.
Description Bērnu Vides skola (BVS) ir izveidota 1989. gadā un tajā darbojās jauni cilvēki, kas meklēja veidu, kā labāk iepazīt vidi, lai iemācītos paši un lai palīdzētu citiem labāk iekļauties vidē un justies atbildīgiem par to. Pamazām Bērnu Vides skola izaugusi par organizāciju, kuras darbība vērsta uz skolas un izglītības sistēmas pilnveidošanu. Šo mērķi BVS īsteno, sekmējot vides izglītības iekļaušanu skolā.
Lai sasniegtu savu mērķi, BVS:
* koordinē skolu vides izglītības projektus, tādējādi sekmējot vides izglītības nostiprināšanos un tālāku attīstību;
* veic skolotāju un skolu vadītāju tālākizglītību, organizējot kursus un seminārus, tādējādi sniedzot viņiem nepieciešamās zināšanas un prasmes;
* kopīgi ar skolotājiem praktiķiem un speciālistiem sagatavo un izdod mācību metodiskos materiālus vides izglītībā, tādējādi atbalstot skolotājus jauna mācību satura ieviešanā.
Bērnu Vides skolai ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.
Products Mūsu projekti: http://videsskola.lv/projekti
Categories

Similar places nearby