We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Bộ môn Kỹ thuật Điện - Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Bộ môn Kỹ thuật Điện - Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Điện Biên Phủ, Dong Ha, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Kỹ thuật điện, điện tử là ngành học nghiên cứu và ứng dụng liên quan đến Hệ thống điện, năng lượng, thiết bị, điện tử học, hệ thống điều khiển, tự động hóa
Bộ môn Kỹ thuật Điện - Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị cover
Description Cao đẳng & Đại học

Similar places nearby