We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Bahá’í společenství ČR

Bahá’í společenství ČR

Lucemburská 33, Prague, 13000, Czech Republic

Get Directions

+420222713496

Categories
Work hours Add information
About „Být Bahá’í znamená milovat celý svět, milovat lidstvo, snažit se mu sloužit, pracovat pro světový mír a světové bratrství.“
Bahá’í společenství ČR cover
Description Bahá’í víra je nejmladším nezávislým světovým náboženstvím.

•Bahá’í věří, že je jen jediný Bůh, i když Mu lidé mohou dávat různá jména. Bůh je něco, čemu nikdy nemůžeme opravdu rozumět - poznávat Ho můžeme pouze prostřednictvím Jeho stvoření a Jeho Poslů.

•Bahá’í jsou následovníky Bahá’u’lláha, zatím posledního z dlouhé řady Projevů seslaných Bohem, aby nám sdělil, jak bychom měli žít a chovat se. Jméno Bahá’u’lláh znamená Sláva Boží. Třebaže odešel do dalšího světa už před více než sto lety, napsal Bahá’u’lláh všechno, co potřebujeme vědět, abychom byli schopni vytvářet lepší život zde na této zemi i ve světě příštím.

•Bahá’í věří, že Kristus, Muhammad, Buddha, Mojžíš, Kršna, Zoroaster byli Projevy Boží a uznávají tak všechna velká světová náboženství.

•Všechny Projevy Boží říkají ve své podstatě totéž - že bychom měli milovat Boha a jeden druhého, že bychom měli být poctiví, pravdomluvní, laskaví, důvěryhodní a pokorní. Liší se pouze jejich učení týkající se fungování společnosti - z důvodu, že každé z nich je určeno pro konkrétní dobu a místo. Nyní, kdy jsme součástí světové společnosti, je potřeba mít takové duchovní učení, které bude reagovat na potřeby lidstva v současné etapě jeho vývoje.

•Všechny Projevy Boží slíbili, že nastane doba, kdy přijde další Projev, aby přinesl mír celému světu. Bahá’í věří tomu, že tímto Projevem je Bahá’u’lláh že čas pro mír a jednotu na světě nyní nastal.

Similar places nearby