We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Becamex Business Incubator

Becamex Business Incubator

Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thu Dau Mot, Vietnam

Get Directions

+84 274 222 1195

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cơ sở làm việc và chương trình đào tạo kỹ năng khởi nghiệp cùng đội ngũ chuyên gia tư vấn.
Kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp với các quỹ đầu tư, chính sách nhà nước.
Becamex Business Incubator cover
Mission Hỗ trợ khởi nghiệp - Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp
Description Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cơ sở làm việc và chương trình đào tạo kỹ năng khởi nghiệp cùng đội ngũ chuyên gia tư vấn.
Kết nối các các doanh nghiệp khởi nghiệp với các quỹ đầu tư, chính sách nhà
  • Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thu Dau Mot, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby