We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
BELIANUM.Vydavateľstvo UMB

BELIANUM.Vydavateľstvo UMB

Tajovského 51, Banská Bystrica, 97401, Slovakia

Get Directions

Add phone number

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO closed SA closed
TU 09:00 – 15:00 SU closed
WE 09:00 – 15:00
TH 09:00 – 15:00
FR 09:00 – 15:00
About Edičnú a vydavateľskú činnosť Univerzity Mateja Bela zabezpečuje Vydavateľstvo BELIANUM UMB v Banskej Bystrici. Publikácie propaguje aj predáva.
BELIANUM.Vydavateľstvo UMB cover
Mission Internetový obchod www.publikacie.umb.sk je pod hlavičkou Vydavateľstva Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorého poslaním je prispievať k zvyšovaniu kvality vedecko-výskumnej, umeleckej a pedagogickej práce tvorivých zamestnancov UMB a jej študentov finalizáciou a distribúciou výsledkov ich vedecko-výskumnej, umeleckej, pedagogickej a inej tvorivej činnosti. Jeho poslaním je aj podieľať sa na zlepšovaní informačnej dostupnosti týkajúcej sa služieb, ktoré UMB v oblasti vedy, výskumu, umení a možností štúdia poskytuje na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.
Description Cieľom vydavateľstva je poskytovanie edičných a vydavateľských služieb tvorivým zamestnancom a študentom UMB, v oblasti publikovania výsledkov ich vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti, nimi vytvorených vysokoškolských učebníc a študijných textov, neperiodických a periodických vedeckých a umeleckých publikácií, ako aj publikácií orientovaných na popularizáciu vedy, výskumu a umenia. Ďalej je to publikovanie originálnych a prekladových diel aj tých domáciah a zahraničných autorov, ktorí nie sú zamestancami UMB, ako aj informačných, propagačných a reklamných materiálov týkajúcich sa pôsobenia UMB ako vedecko-výskumnej a vzdelávacej inštitúcie.

Similar places nearby