We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Belokranjski muzej Metlika

Belokranjski muzej Metlika

Trg svobode 4, Metlika, 8330, Slovenia

Get Directions

+386 (0) 7 306 33 70

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 09:00 – 17:00 SA 09:00 – 17:00
TU 09:00 – 17:00 SU 10:00 – 14:00
WE 09:00 – 17:00
TH 09:00 – 17:00
FR 09:00 – 17:00
About Belokranjski muzej skrbi za belokranjsko premično kulturno dediščino od 1. maja 1951, ko je bil ustanovljen.
Belokranjski muzej Metlika cover
Mission Poslanstvo Belokranjskega muzeja Metlika je skrb za belokranjsko premično kulturno dediščino, ki jo predstavljajo predmeti petih osnovnih zbirk (arheologija, etnologija, kulturna zgodovina, novejša zgodovina, umetnostna zgodovina), šestih dodatnih zbirk (lapidarij, naravoslovje, numizmatika, plakati, razglednice, tehniška dediščina) in ene posebne zbirke (donacija Kambič).
Description Čeprav je bila misel o muzeju v Beli krajini živa že od leta 1910 naprej, se je pri uresničitvi ideje vedno kaj zataknilo. Šele leta 1949, ko je bilo v Metliki ustanovljeno Muzejsko društvo, so se pokazale realne možnosti, da zaživi tudi muzej. To se je v resnici zgodilo čez dve leti, ko je bil 1. maja 1951 Belokranjski muzej slovesno odprt. V treh proštijskih sobah je pokazal obiskovalcem prve zasnove arheološke, kulturnozgodovinske in etnološke zbirke, medtem ko so bili v sobi mestne hiše razstavljeni predmeti narodnoosvobodilnega boja.

Poslanstvo Belokranjskega muzeja Metlika je skrb za belokranjsko premično kulturno dediščino, ki jo predstavljajo predmeti petih osnovnih zbirk (arheologija, etnologija, kulturna zgodovina, novejša zgodovina, umetnostna zgodovina), šestih dodatnih zbirk (lapidarij, naravoslovje, numizmatika, plakati, razglednice, tehniška dediščina) in ene posebne zbirke (donacija Kambič). Muzej izvaja javno službo evidentiranja, zbiranja, dokumentiranja, raziskovanja, varovanja, hranjenja, konserviranja in restavriranja, predstavljanja in populariziranja premične kulturne dediščine na območju Bele krajine oziroma treh belokranjskih občin Metlike, Črnomlja in Semiča.
Founded 05/01/1951

Similar places nearby