We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Bergkerk

Bergkerk

Amersfoort, Netherlands

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description De Bergkerk is een kerkgebouw in de Nederlandse stad Amersfoort, en is gevestigd op het adres Dr. A. Kuyperlaan 2. De kerkelijke gemeente die het gebouw gebruikt maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Amersfoort.GeschiedenisOntstaan kerkelijke gemeenschapDe Nederlands Hervormde Kerk in Amersfoort kenmerkte zich voor de Tweede Wereldoorlog door een behoudende geloofsovertuiging. Dit was voor de bewoners van het nieuw gebouwde Bergkwartier, vooral industriëlen, officieren en intellectuelen, minder aantrekkelijk. Daarom organiseerden zij zelf buiten de Hervormde Gemeente om vanaf 1925 een Bijbelkring en een zondagsschool. Hieruit volgde de oprichting van de Stichting De Amersfoortse Bergkapel in 1931, die tweemaal per maand bijeenkomsten organiseerde. Het kenmerk van deze gemeenschap werd omschreven als “Evangeliserend ideaal, bewuste openheid niet alleen naar het evangelie, maar ook naar de cultuur, liturgisch streven en oecumensiche openheid naar andere Christelijke kerken”. Vanaf 1935 tot 1966 werd er naast de zondagse eredienst bovendien een zaterdagavondgebed gehouden.HuisvestingDe bijeenkomsten van deze gemeenschap werden aanvankelijk gehouden in het gebouw van de Theosophische Loge aan de Regentesselaan. Later gebruikte men de aula van het Gymnasium. In de Tweede Wereldoorlog vorderden de Duitsers het Gymnasium en gebruikte men de gymnastiekzaal van de HBS aan het Thorbeckeplein. Vanaf 1948 werden de diensten onder verantwoordelijkheid van de Hervormde kerkenraad gehouden.

Similar places nearby