We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Besishahar Municipality - बेसीशहर नगरपालिका

Besishahar Municipality - बेसीशहर नगरपालिका

Lamjung, Nepal

Get Directions

9819110844

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 10:00 – 17:00 SA closed
TU 10:00 – 17:00 SU 10:00 – 17:00
WE 10:00 – 17:00
TH 10:00 – 17:00
FR 10:00 – 15:00
About Besishahar Municipality
क्षेत्रफल :- ७२ र्बग कि.मि
जनसङ्ख्या :- २९,६०४ (जनगणाना २०६८)
Besishahar Municipality - बेसीशहर नगरपालिका cover
Description नगरपालिकाको नाम :- बेसीशहर नगरपालिका (English :- Besishahar Municipality)
यसमा र्पने गाबिसहरु :- उदिपुर, गाँउशहर, बेसीशहर, चण्डिस्थान, नाल्मा र पुरानकोट
नगरपालिका कार्यलय रहने स्थान :- बेसीशहर बजार
वडा संख्या :- १८
क्षेत्रफल :- ७२ र्बग कि.मि
जनसङ्ख्या :- २९,६०४ (जनगणाना २०६८)
नगरपालिका घोषणा भऐको मिति :- २०७१ बैशाख २५
नगरपालिका कार्यान्वयन भएको मिति :- २०७१ जेष्ठ १ गते बाट
नगरपालिकामा नाल्मा र पुरानकोट गाबिस थप भएको मिति : २०७२ अशोज १

नगरपालिका कार्यालयबाट हुने काम : नाता प्रमाणित, घटना दर्ता र नक्सा पास गर्ने

नगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट हुने काम : नागरिकताको सिफारिस, चार किल्ला अर्थात जग्गा जमिनको सिफारिस लगायतका सेवा

सामाजिक परिचालक र अन्य कर्मचारी पनि अब नगरपालिकाको मातहतमा काम गर्ने भएका छन्

नगरपालिकामा परेका गाउँशहर, उदीपुर, बेसीशहर र चण्डीस्थान गाउं बिकास समितिको नाउंमा रहेका बैंक खाता, चल अचल सम्पत्ति सबै नगरपालिकाको नाममा नामसारी हुनेछन् । चालु आर्थिक बर्षको बार्षिक बजेटबाट भईरहेका कामहरुको समेत मुल्याङ्कन तथा भुक्तानी नगरपालिकाले गर्नेछ ।
Founded 05/08/2014

Similar places nearby