We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Biblioteques de Barcelona

Biblioteques de Barcelona

La Rambla, 88, 3a planta, Barcelona, 08002, Spain

Get Directions

+34 93 3161242

Categories
Work hours Add information
About La xarxa de Biblioteques de Barcelona facilita l’accés lliure de tota la ciutadania a la informació, la cultura i el coneixement.
Biblioteques de Barcelona cover
Mission Garantir l'accés democràtic a la cultura i al coneixement a tots els ciutadans
Description Les Biblioteques de Barcelona són espais de trobada intergeneracional i de cohesió social, estimulen la relació entre usuaris i la participació en les activitats.Són considerades un servei públic prioritari en el marc de les polítiques de proximitat.

La seva carta de serveis garanteix l'accés democràtic a la informació, la transmissió de coneixements, la formació, l'educació permanent, l'autoformació i el lleure.

Són espais actius, impulsors, dinamitzadors, referents culturals del territori i capaços d'adaptar-se a les demandes dels ciutadans i avançar-se a la detecció de necessitats informatives, formatives i culturals.
Awards Servei públic més ben valorat pels ciutadans de Barcelona. Anys: 2006, 2007,2008,2009,2010, 2011,2012

Premi Stic.cat 2011 al millor blog corporatiu Bibarnabloc.cat
Products Carnet de Biblioteca
Consulta i préstec de documents
Lectura i préstec a domicili
Activitats culturals
Clubs de lectura
Tallers
Accés a Internet
Formació TIC
Certificat ACTIC
Serveis en línia
Wifi
Sales d'estudi
Visites escolars
Visites professionals
Lloguer d'espais

Similar places nearby