We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Biedrība "Latvijas Ceļu būvētājs"

Biedrība "Latvijas Ceļu būvētājs"

Brīvības gatve 202, Riga, 1039, Latvia

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Biedrība "Latvijas ceļu būvētājs" ir nevalstiska sabiedriskā organizācija, kas apvieno 19 Latvijā lielākos ceļu un tiltu nozares uzņēmumus.
Biedrība "Latvijas Ceļu būvētājs" cover
Mission Biedrības „Latvijas Ceļu būvētājs” galvenie mērķi ir biedru interešu satiksmes infrastruktūras būvniecības tirgū, ekonomikas jautājumos un attiecībās starp darba devēju un darbiniekiem, kā arī attiecībās ar pasūtītāju saskaņošana, aizstāvība un pārstāvēšana.
Description Latvijas ceļu būves profesionāļus apvienojošā nevalstiskā sabiedriskā organizācija „Latvijas Ceļu būvētājs” izveidota, lai strauji mainīgos tirgus apstākļos visefektīvāk pārstāvētu ceļu būves uzņēmumu intereses tiem būtiskos jautājumos un sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām risinātu nozarei aktuālos jautājumus.


Biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs” dibināta 2004. gada 2. aprīlī, kad pirmajā sanāksmē 15 ceļu būves nozares komercuzņēmumi pieņēma lēmumu par profesionālas biedrības izveidošanu. Pašlaik biedrība „Latvijas ceļu būvētājs” jau pārstāv 19 nozarē nozīmīgu ar ceļu infrastruktūras būvniecību saistītu uzņēmumu intereses. Kopš dibināšanas biedrība aktīvi piedalās nozares speciālistu profesionālās sagatavošanas sistēmas un stratēģijas izstrādē, līdzdarbojas nozares normatīvo aktu, tajā skaitā būvniecības konkursu noteikumu sagatavošanā un pilnveidošanā kā arī to kontrolē. Svarīgs organizācijas uzdevums ir līdzdalība satiksmes infrastruktūras attīstības nozares koncepcijas un stratēģijas priekšlikumu izstrādē un priekšlikumu sagatavošana jautājumos par valstiski svarīgu būvju projektēšanas, būvniecības un finansēšanas organizēšanu.

Ne mazāk svarīgs biedrības „Latvijas Ceļu būvētājs” darbības virziens ir biedru interešu pārstāvēšana un aizsardzība valsts varas pārvaldes institūcijās, kā arī attiecībās ar citām juridiskajām un fiziskajām personām, tai skaitā ārvalstīs un starptautiskās organizācijās. Pieaugot valsts tautsaimnieciskajai aktivitātei un konkurencei, arvien aktuālāki kļūst jautājumi par tiesiskās palīdzības un konsultāciju sniegšanu biedriem, darbinieku apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu kā arī biedru aizsardzību pret negodīgu konkurenci. Un, visbeidzot, taču ne mazsvarīgāk – biedrības „Latvijas Ceļu būvētājs” misija ir biedru darba un nozares prestiža celšana Latvijā un ārvalstīs.

Biedrība „Latvijas Ceļu būvētājs” ir atklāta kopīgai sadarbībai ar jebkuru valsts, pašvaldību institūciju vai sabiedrisko organizāciju, kas meklē labāko
Founded 2004. gads

Similar places nearby