We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Billinge kyrka

Billinge kyrka

Billinge Kyrka, Billinge, 24195, Sweden

Get Directions

0413-34 70 00

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Billinge kyrka, är en kyrkobyggnad i Billinge. Den tillhör Östra Onsjö församling i Lunds stift.KyrkobyggnadenKyrkan byggdes i tegel 1865 efter ritningar av arkitekten Helgo Zettervall.Kyrkan invigdes 27 augusti 1865. Inskriptionen på en stentavla över kyrkans huvudingång, skänkt av kvarnägaren Måns Sonesson, har årtalet 1864. En regnig sommar och tidig vinter detta år försenade kyrkobygget. Den gamla kyrkan, som revs 1863-1864, var 47 1/2 aln lång och 14 1/4 aln bred. Den låg på samma plats som den nya men bild av den gamla kyrkan saknas.Från gamla kyrkan finns rester av huggna sandstenar från portaler och pelare. I nya kyrkans murar ingår mycket sten från gamla kyrkan. Dopfunten är av sandsten från 1100- eller 1200-talet, och har dopfat av mässing från 1500-talets senare hälft.Två kyrkklockor, som på gamla kyrkans tid hade sin plats i en klockstapel, belägen öster om kyrkan. Storklockan, gjuten 1750, står sedan 1958 nedanför koret. Den rämnade 13 mars 1822, då husmannen Rasmus Rasmusson och hans hustru Märta Jönsdotter begravs. Den lagades med 5 dubbelt konformade järn och kunde så tjänstgöra ytterligare 136 år.

Similar places nearby