We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Bio-Inwent Pracownia Ekspertyz Środowiskowych

Bio-Inwent Pracownia Ekspertyz Środowiskowych

Bułgarska 80B/3, Poznan, 60-321, Poland

Get Directions

505 246 369

Categories
Work hours Add information
About Zajmujemy się kompleksową obsługą i doradztwem w zakresie ochrony środowiska.
www.bio-inwent.pl
Bio-Inwent Pracownia Ekspertyz Środowiskowych cover
Mission "Twój biznes w zgodzie z naturą"
Description Zajmujemy się kompleksową obsługą i doradztwem w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska. Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju. Wszystkie opracowania realizujemy w oparciu o aktualne i właściwe przepisy prawne oraz obejmujemy opieką od podstaw, aż do uzyskania niezbędnych decyzji lub pozwoleń. Oprócz raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym realizowanych na obszary NATURA 2000 (zarówno dla inwestycji liniowych, jak i punktowych), wykonujemy m.in.: inwentaryzacje oraz dokumentacje przyrodnicze, ekspertyzy środowiskowe, karty informacyjne przedsięwzięć, plany gospodarki odpadami, operaty dendrologiczne, operaty wodno-prawne, programy ochrony środowiska, programy usuwania azbestu, monitoring środowiska, a także szkolenia i kursy. Specjalizujemy się również w ocenie stanu hydromorfologicznego rzek na podstawie metody River Habitat Survey (RHS) oraz w ocenie stanu ekologicznego wód Makrofitową Metodą Oceny Rzek (MMOR), które zgodne są z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Jesteśmy ludźmi z wielką pasją a co najważniejsze, cechuje nas ogromne zaangażowane podczas realizacji zleconych nam zadań. Posiadamy duże doświadczenie zarówno w pracy naukowej, jak i w administracji państwowej, dzięki czemu doskonale możemy łączyć praktykę z teorią. Dodatkowo, wyróżnia nas krótki czas realizacji postawionego nam zadania oraz atrakcyjna cena, która z pewnością Państwa zadowoli. Wykonywane przez nas usługi obejmujemy pełną odpowiedzialnością, aż do momentu zakończenia postępowania administracyjnego. Dbamy również o rzetelność i solidną jakość wykonywanych opracowań. BIO-INWENT tworzą zarówno osoby młode, ambitne, a także specjaliści, którzy cechują się ogromnym doświadczeniem i bezcenną wiedzą. Dysponujemy zgranym zespołem wykwalifikowanych ekspertów, profesjonalnym sprzętem pomiarowym oraz specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym.
Więcej informacji o naszym zespole znajdą Państwo w naszej galerii zdjęciowej: To My: BIO-INWENT oraz na naszej str
Awards Naszą nagrodą jest możliwość współpracy m.in. z takimi firmami jak: Hydroprojekt (Poznań) ECB Sieci (Zielona Góra), G.EN. Gaz Energia (Tarnowo Podgórne).
Founded 04.10.2012 r.
Products W celu zapoznania się ze szczegółowym zakresem świadczonych usług zapraszamy do działu „oferta”.

Inwentaryzacje przyrodnicze:
Firma BIO-INWENT specjalizuje się w inwentaryzacji zarówno flory jak i fauny.
Fauna (ptaki, ssaki w tym nietoperze, gady, płazy, owady, ryby),
Flora (siedliska leśne, siedliska łąkowe, siedliska wodne, gatunki roślin objętych ochroną, inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki oraz zabiegów pielęgnacyjnych).
---------------------------------------------------------------------

Dokumentacje przyrodnicze:
Wykonujemy kompleksowe opracowania z zakresu ochrony przyrody i szeroko rozumowanej ochrony środowiska. Są to miedzy innymi:
1. Inwentaryzacje przyrodnicze
2. Raporty o Oddziaływaniu Inwestycji na Środowisko, w tym na obszary NATURA 2000:
3. Przeglądy ekologiczne oraz oceny stanu środowiska w obrębie istniejących obiektów,
4. Analizy po-realizacyjne służące porównaniu prognozowanych oddziaływań z oddziaływaniami obserwowanymi po realizacji przedsięwzięcia;
5. Programy ochrony środowiska;
6. Opracowywanie działań kompensacyjnych w przypadku znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary i gatunki objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000;
7. Plany ochrony przyrody;
8. Wszelkie opracowania z zakresu gospodarki odpadami;
9. Oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych;
10. Ekspertyzy botaniczne na potrzeby programów rolno-środowiskowych.
Wykonujemy również opracowania z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.
---------------------------------------------------------------------

Szkolenia:
Organizujemy szkolenia w zakresie inwentaryzacji przyrodniczych oraz oceny stanu ekologicznego siedlisk wodnych i lądowych. Realizujemy kursy o następującej tematyce:
1. „Inwentaryzacje przyrodnicze w warunkach zimowych”
• identyfikacja ssaków na podstawie tropów i pokroju,
• identyfikacja ptaków zimujących,
• rozpoznawanie drzew i krzewów w warunkach zimowych
2. „Badania herpetologiczne”

Similar places nearby