We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Biznesa attīstības fonds

Biznesa attīstības fonds

Elizabetes iela 2, Riga, LV-1340, Latvia

Get Directions

67039607

Work hours Add information
About http://biznesa-attistiba.lv
Biznesa attīstības fonds cover
Mission Sekmēt mazo, vidējo un lielo uzņēmumu, valsts un pašvaldības iestāžu, NVO attīstību;
Veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību;
Sekmēt biznesa vides un sabiedrības dzīves kvalitātes attīstību;
Sekmēt personāla attīstību un izaugsmi;
Veicināt organizāciju vadības sistēmu pilnveidošanu atbilstoši starptautiskiem standartiem;
Veicināt pētniecības programmu izstrādi.
Description * Sociālās uzņēmējdarbības veicināšana;
* ES strukturālo fondu un citu finanšu instrumentu finansējuma piesaistes konsultatīvā atbalsta sniegšana;
* Projektu pieteikumu gatavošana;
* Projektu uzraudzība, vadība;
* Apmācību un konsultāciju īstenošana;
* Dalība pasākumos, kas sekmē "Biznesa attīstības fonda" izvirzīto mērķu sasniegšanu.
Founded 08/16/2002
Products Mācību programma par sociālo uzņēmumu veidošanu, darbību un vadību.

http://biznesa-attistiba.lv/index.php?lng=lv&id=21
Categories

Similar places nearby