We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Bobry.eu

Bobry.eu

Renesansowa, Warsaw, 01-905, Poland

Get Directions

604152424

Categories
Work hours Add information
About Zapobieganie szkodom powodowanym przez bobry
Bobry.eu cover
Description Zabezpieczanie budowli ziemnych (drogi, nasypy, groble, etc) przed rozkopywaniem przez bobry.
Zabezpieczanie drzew przed zgryzaniem.
Zabezpieczenia upraw rolnych przed bobrami.
Regulacja poziomu piętrzenia na tamach bobrowych.
Odłowy, przesiedlenia i odstrzał redukcyjny bobrów.

Similar places nearby