We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Booms Welkom

Booms Welkom

Blauwstraat 43/0.1, Boom, 2850, Belgium

Get Directions

Add phone number

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO closed SA closed
TU closed SU closed
WE closed
TH closed
FR 09:30 – 12:00
About Booms Welkom vzw biedt onderdak aan verenigingen, bezig met diversiteit, armoedebestrijding, duurzaamheid en solidariteit.
Booms Welkom cover
Mission Het is een plek vol van diversiteit waar iedereen zich thuis voelt. Een plek die ruimte biedt aan de meest kwetsbaren uit de samenleving om hen te ondersteunen en een luisterend oor te bieden. Maar ook om hen te versterken om zo volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. Werken aan diversiteit en bestrijden van armoede doen we al jaren, zowel plaatselijk als wereldwijd.
Description De ontmoetingsruimte met een laagdrempelig onthaal is bedoeld voor:
• mensen in een achterstellingssituatie
• kwetsbare groepen van allochtone origine, etnisch culturele minderheden
• zelforganisaties
• vrijwilligers, organisaties en initiatieven die willen werken rond diversiteit, armoedebestrijding, solidariteit en duurzaamheid

Zij kunnen er terecht voor:
• Nederlands oefenen
• laagdrempelige groepsactiviteiten: ontmoeting & onthaal, sport, zinvolle vrijetijdsbesteding
• maatschappelijke integratie: helpen bij het zoeken naar werk (vacatures bekijken en gericht solliciteren)
• zoeken naar een geschikte woongelegenheid
• doorverwijzing voor opvoedingsondersteuning
• juridische (en morele) ondersteuning ivm asielprocedure
• individuele ondersteuning (doorverwijzing) bij psychosociale problemen
Founded 09/04/2015

Similar places nearby