We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Bosjöklosters kyrka

Bosjöklosters kyrka

Höör, Sweden

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Description Bosjöklosters kyrka ligger intill Bosjökloster slott vid Ringsjön i mellersta Skåne. Den tillhör Ringsjö församling i Lunds stift.KyrkobyggnadenKyrkan uppfördes i romansk stil av huggen sandsten omkring år 1175 som klosterkyrka åt ett benediktinskt nunnekloster och helgades åt Jungfru Maria och S:t Nicolaus. Ett kyrktorn byggdes till senare men revs på 1600-talet. Nuvarande valv i långhuset slogs på 1400-talet. Långhuset var ursprungligen tio meter högt, sänktes senare till omkring sex meter. En omfattande ombyggnad genomfördes under 1850-talet under ledning av Carl Georg Brunius då nuvarande kyrktorn tillkom.En originell detalj är de "ljudkrukor" som ursprungligen täckt väggarna upp mot taket i det romanska långhuset, men nu bara kan ses från kyrkvinden ovanför valvet.Inventarier Kyrkans dopfunt i sandsten härstammar från 1400-talet. Tillhörande dopfat i mässing tillverkades på 1600-talet. Triumfkrucifixet i snidad ek tillverkades på 1400-talet. Ett altarskåp donerat till kyrkan av Powel Laxmand och hans hustru Thale Ulfstand 1588. Skåpet uppvisar flera äldre drag, men är troligen tillverkad vid den tiden. En prediskstol från 1603 fanns fram till 1846 i kyrkan, då den ersattes av en ny. Delar av prediskstolen användes för att bygga två skåp, som därefter fanns på Bosjöklosters slott. Ett av skåpen har det inskurna årtalet 1588 - som infogats på 1800-talet och saknar koppling till predikstolens datering. Bänkinredning, donerad till kyrkan av änkefru Thale Ulfstand 1601.

Similar places nearby