We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Bygdø Kongsgård

Bygdø Kongsgård

Bygdøyveien 62, Oslo, 0287, Norway

Get Directions

0047 22123700

Categories
Work hours Add information
About Trivelig og lærerikt om økologisk melke og kjøttproduksjon i bynære omgivelser.
Gartneriet på Bygdø Kongsgård formidler kunnskap om økologisk landbruk, hagebruk, kretsløp og matglede og er en levende grønn møteplass i hovedstaden.
Velkommen
Bygdø Kongsgård cover
Mission Bygdø Kongsgård er en arena for formidling av moderne og historisk landbruk og matproduksjon.
Description Bygdø Kongsgård

Landbruksavdelingen ved Norsk Folkemuseum har ansvaret for drift av Bygdø Kongsgård. Bygdø Kongsgård omfatter 2000 dekar, med 740 dekar dyrket mark. Bygdø Kongsgård er Oslos største melkeprodusent. Gården er åpen for publikum.

Gartneriet åpner for publikum høsten 2017 med et allsidig økologisk hageanlegg, butikk, kafe, veksthus og utleielokaler. Det er et stort utvalg av kurstilbud og mulighet for omvisning.

Bygdø Kongsgård er en økologisk gård som drives av Norsk Folkemuseum. Gården ligger unikt plassert sentralt i Oslo. Bygdø Kongsgård er omlag 2000 dekar hvorav 740 dekar er dyrket mark der det produseres fôr til husdyrene på gården. Gården har ca 60 melkekyr, ca 90 kalver, ca 30 sauer og 9 ponnier. Her kan du også møte kanadiske minigriser, kyllinger og kaniner.

Storfefjøset på Bygdø Kongsgård er innredet som løsdriftsfjøs. Kyrne melkes 2 ganger daglig og gården har en melkekvote på 373.000 liter pr år. De fleste av kyrne på Kongsgården er av rasen norsk rødt fe.

Gården produserer ca 11 tonn kjøtt i året.
Products Vi selger 400.000 liter økologisk melk til Tine meierier i året.
Storfekjøtt produseres også her, omlag 11 tonn pr år.
Den 07.05.17 er det kuslipp og stort arrangement hos oss.
Den 30.09.17 arrangerer vi Smaken av Bygdøy på Gartneriet

Similar places nearby