We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Công dân Chuyên nghiệp - Thực phẩm Sạch

Công dân Chuyên nghiệp - Thực phẩm Sạch

Ho Chi Minh City, 0084, Vietnam

Get Directions

0978679301

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 06:00 – 17:00 SA closed
TU 06:00 – 17:00 SU closed
WE 06:00 – 17:00
TH 06:00 – 17:00
FR 06:00 – 17:00
About Dự án mong muốn hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm rau củ hữu cơ của bà con nông dân;

Sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm.
https://goo.gl/dSdEpy
Công dân Chuyên nghiệp - Thực phẩm Sạch cover
Description CDCN - Thực phẩm sạch là môt dự án phi lợi nhuận với mong muốn hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm hữu cơ của bà con nông dân;

Mong muốn người nông dân sống tử tế và làm tử tế.
Mong muốn người tiêu dùng được sử dụng các thực phẩm hữu cơ an toàn. Sống hạnh phúc. Cùng chung tay vì sức khỏe người Việt.

Sản xuất trách nhiệm và tiêu dùng trách nhiệm.

Similar places nearby