We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Công ty CP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng thành phố Huế

Công ty CP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng thành phố Huế

12 P Lê Ngô Cát, Hue, 84, Vietnam

Get Directions

Add phone number

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Công ty CP Tư vấn Kiến trúc và Xây dựng thành phố Huế cover
Mission Trang cộng đồng doanh nhân trẻ Huế được thành lập bởi nhà các quản lý trẻ.
Với hy vọng kết nối các Giám đốc điều hành, các nhà quản lý và các bạn trẻ yêu thích kinh doanh, mong muốn trở thành các nhà quản lý tương lai, các Giám đốc tương lai sẽ học hỏi và truyền đạt kinh nghiệm cho nhau.

P/s :rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các bạn .
Description Trang cộng đồng doanh nhân trẻ Huế được thành lập bởi nhà các quản lý trẻ.
Với hy vọng kết nối các Giám đốc điều hành, các nhà quản lý và các bạn trẻ yêu thích kinh doanh, mong muốn trở thành các nhà quản lý tương lai, các Giám đốc tương lai sẽ học hỏi và truyền đạt kinh nghiệm cho nhau.

P/s :rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các bạn .

Similar places nearby