We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Công ty TNHH D.N.T

Công ty TNHH D.N.T

Ho Chi Minh City, Vietnam

Get Directions

0985724769

Categories
Work hours Add information
About Doanh Nghiệp Trẻ
Công ty TNHH D.N.T cover
Mission Tồn tại và Phát triển
Description Add information
Founded Lê Anh Dũng
Lê Đại Nguyên
Lê Mạnh Thắng
Products - Thi công cọc ván BTCT DƯL
- Thi công cọc ống, cọc vuông
- Thi công hạ tầng, nền móng
- Thi công xây dựng nhà xưởng, nhà kết cấu thép
- Thi công xây dựng dân dụng
....

Similar places nearby