We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Cambium College

Cambium College

Courtine 2, Zaltbommel, 5301DH, Netherlands

Get Directions

0418-512500

Categories
Work hours Add information
About Cambium College in Zaltbommel is een brede, openbare school voor voortgezet onderwijs. Het is een prettige, laagdrempelige, veilige en goed bereikbare school die de leerlingen veel kansen biedt.
Cambium College cover
Mission De missie van Stichting Cambium College luidt als volgt:

Cambium College is een openbare school met een regiofunctie. In het beleid wordt rekening gehouden met de kenmerkende aspecten van de regio. Dit houdt onder andere in dat de school respect heeft voor alle levensovertuigingen die niet strijdig zijn met de Nederlandse grondwet.

Cambium College wil een school zijn die in een open en veilige situatie leerlingen en medewerkers uitdaagt te groeien naar volle ontplooiing, dit zowel op cognitief, als ook op cultureel en maatschappelijk gebied.

Cambium College wil een school zijn waarin medewerkers en leerlingen samen verantwoordelijkheid dragen voor een optimaal leer- en werkklimaat.

Cambium College wil ouders betrekken bij de ontwikkelingen die voor leerlingen van belang zijn.

Cambium College wil haar onderwijskundige taak (overdragen van kennis en kunde) en pedagogische taak (overdragen van normen en waarden) in evenwicht met elkaar uitvoeren.

Cambium College heeft twee locaties die zij wil profileren.

Cambium College wil de “groeilaag ’’ zijn tussen primair onderwijs en het vervolgonderwijs.
Description Cambium College is gehuisvest in twee moderne schoolgebouwen, waarin vier deelscholen zijn gevestigd. Locatie De Waard (vmbo-bb en vmbo-kb) en locatie Buys Ballot (vmbo-tl, havo en vwo). Elke deelschool heeft eigen ruimten en een kernteam van docenten die onder leiding staan van een conrector.

Kleinschaligheid en eigenheid zijn dan ook belangrijke pijlers onder ons pedagogisch-didactische leerwerkklimaat.
Products Cambium College is in allerlei opzichten een ontmoetingsplek voor leerlingen en medewerkers. Op de deelscholen ontwikkelen de leerlingen vooral hun cognitieve vaardigheden, waarbij zij elkaar optimaal kunnen stimuleren. Voor de sport- en kunstvakken en bij buitenlesactiviteiten ontmoeten de leerlingen van de verschillende deelscholen elkaar.

De kunstklas / Art
In de kunstklas ontwikkelen de leerlingen hun kunstzinnige en creatieve talenten. Zij werken projectmatig vanuit de beeldende vakken met uitstapjes naar andere vormen van kunst zoals film, fotografie en theater.

De sportklas
Veel aandacht voor sport en beweging, omgaan met verschillen, leidinggeven, coachen en fair play. De leerlingen maken kennis met verschillende sporten en nemen deel aan trainingen, clinics en excursies.

Technasium
In het Technasium krijgen havo en vwo leerlingen de kans om hun persoonlijke kwaliteiten in te zetten voor opdrachten uit het bedrijfsleven. Leerlingen worden uitgedaagd echte problemen te onderzoeken en oplossingen te bedenken. Leerlingen leren hun resultaat te presenteren aan ouders en bedrijven.

Cambridge Engels
Op de locatie Buys Ballot is de keuzemogelijkheid voor Cambridge Engels. Gemotiveerde en getalenteerde leerlingen krijgen de mogelijkheid om via een speciale methode extra Engels te volgen en zich voor te bereiden op het examen dat wordt afgenomen door de British Council. Het Cambridge Engels diploma wordt internationaal erkend.

Chromebook
Alle leerlingen in de brugklas havo/vwo en vwo werken met een Chromebook. Het Chromebook vervangt niet de methodes, maar biedt een verrijking van het lesmateriaal. Met dit middel zetten we in op onderwijs, waarbij de leerling meer eigenaarschap krijgt in zijn eigen leerproces.

In de bovenbouw van het vmbo-bb en vmbo-kb kunnen leerlingen kiezen voor drie van de vier sectoren als voorbereiding op het mbo.
Naast de verplichte profieldelen kunnen de leerlingen kiezen uit een ruim aanbod aan keuzedelen binnen of buiten het profi

Similar places nearby