We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
CEIP El Terreno

CEIP El Terreno

C. Robert Graves, 45, Palma de Mallorca, 07005, Spain

Get Directions

971455075

Categories
Work hours Add information
About Col·legi públic d'Educació Infantil i Primària
CEIP El Terreno cover
Description El Ceip El Terreno és una escola pública d'Educació Infantil i Primària situada al barri de El Terreno, a la zona costera oest de Palma, divisant el port i als peus del castell de Bellver.
Ofereix ensenyament totalment gratuït arrelat a la nostra cultura i obert a la multiculturalitat.
Oferta, actualment, 3 unitats a Infantil i 6 a Primària per a alumnes de 3 a 12 anys.
Creim amb una escola inclusiva, diversa, oberta i participativa.
L'ensenyament és en català facilitant l'ensenyament de les dues llengües oficials, més l'ensenyament de la llengua anglesa des dels tres anys.
Disposam un mestra per unitat a més dels especialistes d'Educació Física, Anglès, Música, Religió, +1, Atenció a la Diversitat, Pedagogia Terapèutica , Audició i Llenguatge.
També comptam amb el servei dels equips psicopedagògics (Orientador de centre i PTSC).
Aquest curs 2015/2016, la AMIPA col·labora amb el centre i participa amb el Consell Escolar.
També l'Ajuntament de Palma col·labora amb el centre per una banda en les tasques de manteniment de l'escola i per l'altra mitjançant la col·laboració dels Serveis Socials.
A més a més, l'escola ofereix serveis com:
· Menjador escolar amb un servei de catèring ofertat per Newrest
· Activitats extraescolars dirigides per Dic-Drac, Serveis Socials i la pròpia AMIPA.
· Biblioteca escolar: iniciant el procés de posada en marxa.
  • C. Robert Graves, 45, Palma de Mallorca, 07005, Spain
  • Get Directions

Similar places nearby