We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Celiakkos - Pa Gluten

Celiakkos - Pa Gluten

Pristina, 10000, Kosovo

Get Directions

+37744938102

Categories
Work hours Add information
About Informate rreth menyres se te ushqyerit pa gluten
Celiakkos - Pa Gluten cover
Mission Të ndihmojë dhe lehtësojë jetën e personave të prekur nga celiakia apo atyre intolerantë ndaj glutenit, duke përfshirë edhe familjarët e tyre dhe komunitetin e gjërë.
Description Shoqata kosovare për celiakinë “CELIAKKOS” është organizatë joprofitabile dhe joqeveritare e regjistruar në bazë të nenit 9 Ligjit Nr. 04/L-57 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës, me numër të regjistrimit: 5114962-9, me seli në Prishtinë.


Qëllimi i “CELIAKKOS” është të ndihmojë dhe lehtësojë jetën e personave të prekur nga celiakia apo atyre intolerantë ndaj glutenit, duke përfshirë edhe familjarët e tyre dhe komunitetin e gjërë, në mënyrë që të ngritet vetëdijesimi mbi sëmundjen e celiakisë apo intolerancën/alergjinë ndaj glutenit, përmes veprimtarive të avokimit, edukimit, këshillimit, informimit dhe hulumtimit, si dhe bashkëpunimit të ngushtë me institucionet shëndetësore për përmirësimin e cilësisë së shëndetit të tyre.

Similar places nearby