CEMS Chance CSR

CEMS Chance CSR

CEMS Club Warszawa przy SGH, Al. Niepodległości 162, Warsaw, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About

CEMS Chance - 4-dniowy projekt dla ambitnych i zdolnych uczniów klasy 3 gimnazjum oraz 1 szkół ponadgimnazjalnych. Jeśli masz pytania - napisz do nas!

CEMS Chance CSR cover
Mission You can not miss your CHANCE!
Description

Podczas projektu CEMS Chance uczestnicy biorą udział w warsztatach pokazujących szanse rozwoju dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Naszym celem jest przedstawienie młodym ludziom ciekawych możliwości rozwoju, które są w ich zasięgu. Staramy się pokazać nietypowe szanse, które czekają na młodych ludzi, a nie są wśród nich popularne. Warsztaty opieramy na metodach osobistego doskonalenia się, poznawania samego siebie i krytycznym spojrzeniu na swoje środowisko oraz dotychczasowe dokonania.

CEMS Chance realizuje on szeroko pojęty cel społeczny. Jedną z pierwszych części realizacji projektu jest dokładna selekcja uczestników. Zgodnie z ideą CEMS Chance staramy się wybierać osoby mające utrudniony start w życiu, czy to z powodów zdrowotnych, finansowych czy związanych z miejscem zamieszkania. Uczestnicy są zapoznawani z ofertą olimpiad przedmiotowych, które często stanowią „przepustkę” na uczelnie wyższe. Projekt ten ma także wiele wartości poznawczych. Sam fakt, że odbywa się on w Warszawie daje szansę na podróż, niekiedy po raz pierwszy, do stolicy Polski. Jako organizatorzy staramy się, aby projekt wzbogacił uczestników zarówno o dodatkową wiedzę, jak i o niezapomniane wrażenia. Odwiedzamy atrakcyjne galerie, muzea, centra naukowe oraz centra rozrywki. Podczas projektu uczestnicy nawiązują nowe przyjaźnie, a po dwóch intensywnych dniach tworzą zgraną grupę znajomych. Doświadczenie pokazuje, że uczestnicy często zwracają się do nas o pomoc lub radę związaną z kwestiami edukacyjnymi.

Ważną cechą wyróżniającą nasz projekt na tle innych jest fakt, że organizuje go grupa studentów uczelni ekonomicznej, dla których najlepszą „zapłatą” za ich pracę jest uśmiech i satysfakcja ich młodszych kolegów. W dzisiejszych czasach wielkie korporacje implementują w swoją strategię działalność CSR z dwóch powodów. Pierwszy to szczera chęć niesienia pomocy oraz angażowania się m.in. w sprawy charytatywne. Takie jednostki nie oczekują korzyści w postaci promocji swojej

Founded Magda Orzechowska, Michał Jermanowski, Kacper Sygit, Łukasz Konwicki, Marek Margielewski
  • CEMS Club Warszawa przy SGH, Al. Niepodległości 162, Warsaw, Poland
  • Get Directions
Similar places nearby