We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
CEMS Chance CSR

CEMS Chance CSR

CEMS Club Warszawa przy SGH, Al. Niepodległości 162, Warsaw, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About CEMS Chance - 4-dniowy projekt dla ambitnych i zdolnych uczniów klasy 3 gimnazjum oraz 1 szkół ponadgimnazjalnych. Jeśli masz pytania - napisz do nas!
CEMS Chance CSR cover
Mission You can not miss your CHANCE!
Description Podczas projektu CEMS Chance uczestnicy biorą udział w warsztatach pokazujących szanse rozwoju dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Naszym celem jest przedstawienie młodym ludziom ciekawych możliwości rozwoju, które są w ich zasięgu. Staramy się pokazać nietypowe szanse, które czekają na młodych ludzi, a nie są wśród nich popularne. Warsztaty opieramy na metodach osobistego doskonalenia się, poznawania samego siebie i krytycznym spojrzeniu na swoje środowisko oraz dotychczasowe dokonania.

CEMS Chance realizuje on szeroko pojęty cel społeczny. Jedną z pierwszych części realizacji projektu jest dokładna selekcja uczestników. Zgodnie z ideą CEMS Chance staramy się wybierać osoby mające utrudniony start w życiu, czy to z powodów zdrowotnych, finansowych czy związanych z miejscem zamieszkania. Uczestnicy są zapoznawani z ofertą olimpiad przedmiotowych, które często stanowią „przepustkę” na uczelnie wyższe. Projekt ten ma także wiele wartości poznawczych. Sam fakt, że odbywa się on w Warszawie daje szansę na podróż, niekiedy po raz pierwszy, do stolicy Polski. Jako organizatorzy staramy się, aby projekt wzbogacił uczestników zarówno o dodatkową wiedzę, jak i o niezapomniane wrażenia. Odwiedzamy atrakcyjne galerie, muzea, centra naukowe oraz centra rozrywki. Podczas projektu uczestnicy nawiązują nowe przyjaźnie, a po dwóch intensywnych dniach tworzą zgraną grupę znajomych. Doświadczenie pokazuje, że uczestnicy często zwracają się do nas o pomoc lub radę związaną z kwestiami edukacyjnymi.

Ważną cechą wyróżniającą nasz projekt na tle innych jest fakt, że organizuje go grupa studentów uczelni ekonomicznej, dla których najlepszą „zapłatą” za ich pracę jest uśmiech i satysfakcja ich młodszych kolegów. W dzisiejszych czasach wielkie korporacje implementują w swoją strategię działalność CSR z dwóch powodów. Pierwszy to szczera chęć niesienia pomocy oraz angażowania się m.in. w sprawy charytatywne. Takie jednostki nie oczekują korzyści w postaci promocji swojej
Founded Magda Orzechowska, Michał Jermanowski, Kacper Sygit, Łukasz Konwicki, Marek Margielewski
  • CEMS Club Warszawa przy SGH, Al. Niepodległości 162, Warsaw, Poland
  • Get Directions

Similar places nearby