We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Centar za ravnomerni regionalni razvoj

Centar za ravnomerni regionalni razvoj

Masarikova 5/6, Belgrade, 11000, Serbia

Get Directions

Add phone number

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:30 – 16:30 SA closed
TU 08:30 – 16:30 SU closed
WE 08:30 – 16:30
TH 08:30 – 16:30
FR 08:30 – 16:30
About Misija CenTriR-a je pružanje podrške različitim građanskim inicijativama usmerenim ka održivom i uravnoteženom lokalnom i regionalnom razvoju Srbije.
Centar za ravnomerni regionalni razvoj cover
Mission Aktivnosti CenTriR-a usmerene su na realizaciju ciljeva koji proizilaze iz njegove misije uključujući:
• pružanje savetodavne, stručne i svake druge podrške i pomoći inicijativama u različitim oblastima (održivi lokalni razvoj, primena standarda EU, izgradanja i jačanje kapaciteta lokalnih samouprava, zaštita životnog okruženja, ruralni razvoj, infrastrukturni razvoj, prekogranična saradnja, podrška omladinskim politikama, unapređenje socijalnih servisa, razvoj obnovljivih izvora energije, rad sa ugroženim i manjinskim grupama itd.) začetim na lokalnom i regionalnom nivou;
• organizovanje, samostalno ili u saradnji sa drugim udruženjima i ustanovama, stručnih skupova, savetovanja, seminara, obuka i drugih oblika stručne edukacije i usavršavanja u oblasti planiranja i sprovođenja lokalnih razvojnih projekata i izrade strateških dokumenata razvoja;
• organizaciju kampanja, javnih debata i medijskih događaja koji imaju za cilj promociju ideje o regionalizaciji Srbije zasnovane na uspostavljanju održivih regiona i ublažavanju posledica njihovog neravnomernog razvoja;
• učestvovanje u osmišljavanju i realizaciji naučnih, stručnih i istraživačkih projekata iz domena održivog lokalnog i regionalnog razvoja;
• objavljivanje publikacija i brošura iz domena svoga delovanja itd.
Description Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) je udruženje građana koje svoju misiju i ciljeve delovanja ostvaruje kroz aktivnosti usmerene na podsticanje i sprovođenje inicijativa i projekata u oblasti održivog ekonomskog razvoja pretežno u malim i nerazvijenim opštinama u Srbiji. Od svog osnivanja do danas, CenTriR je kroz realizaciju projekata u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja ostvario saradnju sa više od 35 opština/gradova u Srbiji. Krajem 2014. godine, organizacija je proširila oblast delovanja registrovanjem privredne delatnosti i otpočela obavljanje konsultantskih aktivnosti u skladu sa ostvarivanjem ciljeva organizacije.
Founded 2010

Similar places nearby