We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Centralen Stockholm

Centralen Stockholm

111 20 Stockholm, Sweden, Stockholm, Sweden

Get Directions

010 455 33 97

Add link to website

Categories
Work hours Add information
Centralen Stockholm cover
Description Citybanan är en cirka sex km lång järnvägstunnel under Stockholms innerstad. Förbindelsen har dubbla spår samt en service- och räddningstunnel och är avsedd att separera Stockholms pendeltåg från övrig tågtrafik genom centrala Stockholm. I banan ingår två underjordiska stationer, Stockholm City (under T-Centralen) och Stockholm Odenplan, samt en 1,4 km lång järnvägsbro i Årstaberg. Officiell byggstart hölls 24 januari 2009 och Trafikverket var klart i årsskiftet 2016/2017.[1] Trafiken släpptes på den 10 juli 2017.[2] Citybanan är en del av Trafiksatsning Stockholm. Citybanan kostade 16,8 miljarder kronor att bygga, i 2007 års penningvärde.

Similar places nearby