We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Centrum Działań Profilaktycznych

Centrum Działań Profilaktycznych

Kościuszki 39a, Wieliczka, 32-020, Poland

Get Directions

+48534691286

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 08:00 – 16:00 SA closed
TU 08:00 – 16:00 SU closed
WE 08:00 – 16:00
TH 08:00 – 16:00
FR 08:00 – 16:00
About CENTRUM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
to dynamicznie rozwijającą się firma szkoleniowa, która stawia sobie za cel realizację ambitnych zadań wynikających z szeroko rozumianej profilaktyki społecznej.
Centrum Działań Profilaktycznych cover
Mission Wielki mędrzec Solomon ibn Gabirol powiedział kiedyś, że w procesie zdobywania wiedzy pierwszym krokiem jest milczenie, drugim – słuchanie, trzecim – zapamiętywanie, czwartym – stosowanie w praktyce, a piątym – nauczanie innych.

MILCZYMY,
kiedy nie mamy nic ciekawego do powiedzenia. Nie wypowiadamy się na tematy, w których jesteśmy laikami. Nie posiadamy ambicji nauczać każdego, wszędzie, wszystkiego. Mamy natomiast zdrowy dystans do własnych możliwości i staramy się nie wychodzić poza swoje kompetencje. Milczymy też, gdy ktoś powierza nam w zaufaniu swoje tajemnice. Bo przecież milczenie jest złotem.

SŁUCHAMY
każdego, kto chce nam o czymś opowiedzieć. Jesteśmy cały czas otwarci na nowe doświadczenia, nową wiedzę i nowe znajomości. Czytamy klasyków, uczestniczymy w specjalistycznych kursach, ale też sporo rozmawiamy ze zwykłymi ludźmi. Z zamiłowaniem kolekcjonujemy również informacje zwrotne na swój temat. Prosimy wszystkich, którzy zamawiają nasze programy, a także ich uczestników o wypełniania ankiet ewaluacyjnych i przekazywanie swoich uwag na temat naszych zajęć.

ZAPAMIĘTYTUJEMY
przydatną w praktyce teorię, skuteczne ,,rad sposoby” i ludzi, dzięki którym potrafimy dostrzec człowieka. Nie zapominamy o ponadczasowych wartościach, ideałach, dążeniach. Pamiętamy zasady etyczne zawodu psychologa i na każdym kroku staramy się ich przestrzegać. Zapamiętujemy nie tylko sukcesy, ale i porażki. Z każdego doświadczenia próbujemy wyciągąć konstruktywne wnioski i nie boimy się niepowodzeń. Wierzymy bowiem, że są one konieczne do tego, żeby w ogóle się rozwijać.

STOSUJEMY W PRAKTYCE
nasze umiejętności, wiedzę i doświadczenie. Nie zakopujemy w ziemi naszych talentów, tylko je pomnażamy dzieląc się nimi ze światem. Niezmiennie dbamy o aktualność przekazywanych przez nas treści i atrakcyjność formy, w której to robimy. Stosujemy w praktyce wszystko, co kiedyś się sprawdzało, sprawdza się nadal i dobrze rokuje na przyszłość. Chcielibyśmy, żeby ta praktyka czyniła mistrzów, w
Description CENTRUM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
to dynamicznie rozwijającą się firma szkoleniowa, która stawia sobie za cel realizację ambitnych zadań wynikających z szeroko rozumianej profilaktyki społecznej. Naszą kadrę tworzą doświadczeni psycholodzy i trenerzy, którzy doskonale odnajdują się zarówno w pracy z dorosłymi, jak też z dziećmi i młodzieżą. Łącząc dobrze ugruntowaną wiedzę przedmiotową ze sprawdzonymi technikami dydaktycznymi oraz wysokimi kompetencjami interpersonalnymi jesteśmy w stanie skutecznie oddziaływać na postawy i zachowania uczestników szkoleń. Efektem takiego podejścia jest sukcesywnie powiększające się grono zadowolonych klientów oraz stale wzrastająca ilość zamówień.
Products Programy rekomendowane
Warsztaty profilaktyczne
Szkolenia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Szkolenia Zespołów Interdyscyplinarnych
Szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych
Diagnoza Lokalnych Zagrożeń
Dokumenty strategiczne - Programy Profilaktyczne
Badania ewaluacyjne

Similar places nearby