We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Centrum Innowacji Społecznych UŁ

Centrum Innowacji Społecznych UŁ

ul. Franciszkańska 1/5, Łódź, 91-431, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Centrum Innowacji Społecznych UŁ – to międzywydziałowa, interdyscyplinarna jednostka Uniwersytetu Łódzkiego, której celem jest promowanie innowacyjności społecznej w obszarach: badawczym, dydaktycznym, gospodarczym i społecznym.
Centrum Innowacji Społecznych UŁ cover
Mission Centrum Innowacji Społecznych UŁ – to międzywydziałowa, interdyscyplinarna jednostka Uniwersytetu Łódzkiego działająca na podstawie Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 29.10.2012 r. w sprawie: zasad powoływania, funkcjonowania i finansowania Centrów Naukowo-Badawczych UŁ oraz przyjętego statutu.

Jej powstanie zainicjowali przedstawiciele czterech wydziałów Uniwersytetu Łódzkiego: Filozoficzno-Historycznego z Nauk o Wychowaniu wraz z Wydziałami Zarządzania i Ekonomiczno-Socjologicznym, co znajduje odzwierciedlenie w składzie Rady Naukowej powołanej przy Centrum.

W polu zainteresowań i działań jednostki znajduje się przede wszystkim szeroko rozumiana innowacyjność społeczna, pojmowana jako nowatorskie, niestandardowe rozwiązania dotyczące wyzwań i problemów społecznych. Centrum podejmuje się również realizacji idei społecznej odpowiedzialności uczelni a także promocji Uniwersytetu Łódzkiego w środowisku lokalnym.

Działanie CEIN oparte zostaje na interdyscyplinarnym podejściu do podejmowanych zagadnień i wypracowywanych rozwiązań dotyczących problemów społecznych przy jednoczesnej współpracy z przedstawicielami różnych sektorów. Istotne dla inicjatyw podejmowanych przez Centrum staje się łączenie nauki z otoczeniem społecznym, kulturowym i biznesowym, w tym z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami miejskimi .

Celem Centrum staje się więc podjęcie współpracy pomiędzy badaczami z różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społeczych oraz przedstawicielami środowiska zewnętrznego przy realizacji działań o charakterze interdyscyplinarnym mających na celu wypracowanie i implementacje innowacyjnych rozwiązań dotyczących rozwoju społecznego oraz rozwiązywania istotnych problemów społecznych. Jednocześnie działania te mają również na celu promocje i popularyzacje innowacji społecznych w debacie publicznej.

Realizowane zadania obejmują 4 obszary działań:

1. badania (min. prowadzenie badań, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, wdrażanie ich w rzecz
Description Add information

Similar places nearby