We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie

Dobieszków 68, Stryków, 95-010, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About www.ckiw-dobieszkow.ohp.pl
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie cover
Description Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie to państwowa jednostka o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. CKiW to placówka koedukacyjna, która kształci i wychowuje młodzież z terenu całego kraju. Jej siedziba mieści się 7 km od granic miasta Łodzi, na terenie powiatu zgierskiego, w gminie Stryków.

Młodzi ludzie w wieku 15 – 18 lat kierowani są do Centrum, ponieważ mają utrudniony start w dorosłość. Pochodzą ze środowisk niedostosowanych społecznie i zagrożonych marginalizacją. Jest to młodzież poszukująca instytucjonalnego wsparcia i opieki. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają młodzi ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej.

Podstawowa forma pracy z uczestnikami Centrum opiera się na organizacji grup wychowawczych i grup zawodowych. Formy i metody pracy dydaktyczno-wychowawczej są zróżnicowane w zależności od potrzeb uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu wychowania oraz kształcenia ogólnego i zawodowego.

Dobieszkowskie Centrum świadczy usługi na rzecz młodzieży w zakresie działalności edukacyjnej. Kształcenie ogólne odbywa się na terenie Centrum, w gimnazjum z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy, w zasadniczych szkołach zawodowych w Łodzi oraz w ramach kształcenia kursowego. Praktyczna nauka zawodu odbywa się we własnych warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych na terenie Centrum, w zawodzie: fryzjer, szwacz, stolarz, ślusarz oraz kucharz małej gastronomii.

CKiW w Dobieszkowie świadczy również usługi na rzecz młodzieży w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej. Podstawowe obszary oddziaływań wychowawczych to profilaktyka niedostosowania społecznego oraz socjalizacja młodzieży. Organizacja różnorodnych form pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej, ale również działalność kulturalno-oświatowa, sportowo-rekreacyjna i turystyczna wspomagają kształtowanie wszechstronnego i kompleksowego rozwoju uczestników.

Z uwagi na trudną sytuację rodzinną i środowiskową
Founded wrzesień 1996 r.

Similar places nearby