We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF

Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF

Plac Powstańców Warszawy 1, Warsaw, 00-950, Poland

Get Directions

22 262 40 54

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO 08:00 – 16:00 SA closed
TU 08:00 – 16:00 SU closed
WE 08:00 – 16:00
TH 08:00 – 16:00
FR 08:00 – 16:00
About Mediatorzy Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF ułatwiają poszukiwanie porozumienia w sporach między instytucjami finansowymi a ich klientami.
Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF cover
Description Czym jest MEDIACJA?

Mediacja to pomoc neutralnej osoby trzeciej (mediatora) w poszukiwaniu rozwiązania konfliktu pomiędzy stronami i zawarcia ugody akceptowalnej przez obie strony.

Kim jest MEDIATOR?

Mediator to neutralna osoba trzecia wybrana lub zaakceptowana przez strony, która pomaga im rozwiązać spór, poprzez znalezienie wspólnego najkorzystniejszego dla nich rozwiązania i zakończyć go ugodą. Mediator nie jest adwokatem żadnej ze stron, nie jest też sędzią ani arbitrem, a co za tym idzie nie staje po żadnej ze stron, nie ocenia i nie wydaje wyroku.

Kim są mediatorzy CENTRUM MEDIACJI?

W skład zespołu mediatorów Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF wchodzą wykwalifikowani mediatorzy posiadający odpowiednią wiedzę i umiejętności w prowadzeniu mediacji, w tym przedstawiciele praktyki rynku finansowego, a więc osoby fachowo przygotowane do pełnienia tej funkcji.

ZALETY MEDIACJI:

- szybkość postępowania - co do zasady postępowanie mediacyjne powinno zakończyć się na pierwszej sesji mediacyjnej;
- niskie koszty - w naszym Centrum 50 zł;
- minimum formalności - aby rozpocząć wystarczy wypełnić prosty formularz;
- elastyczna formuła - w każdej chwili możliwa jest rezygnacja z mediacji;
- poufność;
- wpływ na wybór mediatora;
- wpływ na przebieg postępowania;
- strony same decydują o sposobie rozwiązania sporu i o warunkach ugody, czego brak w postępowaniu sądowym, mają stale wpływ na to, co dzieje się w trakcie mediacji;
- ugoda zawarta pomiędzy stronami sporu ma, po jej zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego.

ZASADY MEDIACJI:

DOBROWOLNOŚĆ - Mediacja może być przeprowadzona wyłącznie, jeżeli obie strony sporu wyrażają zgodę na jej przeprowadzenie w istniejącym pomiędzy nimi sporze. Dobrowolność oznacza także, że w każdej chwili możliwe jest odejście od stołu rozmów i rezygnacja z mediacji.

AKCEPTOWALNOŚĆ - Strony wybierają lub akceptują osobę mediatora, jednak zawsze mają możliw
Founded 03/31/2008

Similar places nearby