We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Centrum Salvator

Centrum Salvator

JAKUBOVO NAM. 4-5, Bratislava, 81109, Slovakia

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Toto nedávno otvorené duchovné, konferenčné i ubytovacie centrum zriadila Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa na Jakubovom námestí, v Bratislave
Centrum Salvator cover
Description „BUDETE ČERPAŤ VODU S RADOSŤOU, Z PRAMEŇOV SPÁSY.“ IZ 12, 3

Je mottom sestier a spolu s logom kongregácie „De Fontibus Salvatoris“ (z prameňov Spasiteľa) chce uprostred púšte rušného veľkomesta či hektického spôsobu života ponúknuť človeku možnosť zastaviť sa. V tomto Božom slove je totiž prísľub, že z prameňov spásy človek určite načerpá „živú vodu“, navyše s radosťou. Tak ako Samaritánka po rozhovore s Ježišom pri Jakubovej studni. (Centrum Salvator sa nachádza na Jakubovom námestí...) Podľa želania svojej zakladateľky matky Alfonzy Márie chcú sestry dať hosťom v Centre Salvator prostredníctvom svojej služby zakúsiť, že Boh každého osobitne miluje, stará sa oňho, chce, aby bol šťastný a aby sa jeho život vydaril. Preto Centrum Salvator pozýva všetkých, ktorí chcú nájsť oázu v púšti niekde nablízku.
Products izby, konferencne priestory, duchovne obnovy...

Similar places nearby