We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

ul. Jazdów 2, 00-467 Warsaw, Poland, Warsaw, 00-467, Poland

Get Directions

+48 22 628 76 83

Now CLOSED
Work hours
MO closed SA 12:00 – 19:00
TU 12:00 – 19:00 SU 12:00 – 19:00
WE 12:00 – 19:00
TH 12:00 – 21:00
FR 12:00 – 19:00
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski cover
Description Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski to instytucja kultury, w której różne dziedziny sztuki współistnieją, wzajemnie na siebie oddziałują i przekraczają własne granice. Zwraca przy tym szczególną uwagę na związki między sztuką a społeczeństwem, a także na interdyscyplinarność, interaktywność, produkcje o charakterze site-specific, różne formy współdziałania, sieciowania, koprodukcji. Chce rozwijać się bardziej jako przestrzeń poszukiwań artystycznych, badań, laboratoriów, warsztatów, eksperymentów, niż pozostawać miejscem tradycyjnych wystaw.

The Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art is a cultural institution in which various fields of art coexist with each other, interact, and transgress their own boundaries. We draw particular attention to the relationship between art and society, as well as interdisciplinarity, interactivity, site-specific productions, various forms of collaboration, networking, and co-production. We would like to transform ourselves into more of a space for artistic exploration, research, laboratories, workshops, and experiments than remain a traditional exhibition space.
Categories
  • ul. Jazdów 2, 00-467 Warsaw, Poland, Warsaw, 00-467, Poland
  • Get Directions

Upcoming events

Similar places nearby