We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Centrum voľného času Stará Turá

Centrum voľného času Stará Turá

M. R. Štefánika 355, Stará Turá, 916 01, Slovakia

Get Directions

0327763734

Categories
Work hours Add information
About Od 1. 9. 2009 pracuje CVČ podľa výchovného programu CENTRUM PRE RODINU, ktorého hlavnou prioritou je výchova k zdravému spôsobu života.
Centrum voľného času Stará Turá cover
Description Centrum voľného času Stará Turá je školské zariadenie, ktorého poslaním je zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže, rodičov a prípadne iných záujemcov v oblasti pravidelnej (krúžkovej) činnosti, nepravidelnej (príležitostnej) činnosti a počas prázdnin.
Priestory CVČ sú umiestnené v lukratívnych priestoroch takmer v strede mesta a vďaka podpore Mesta sa každoročne tento areál modernizuje. Dnes je CVČ vybavené napr. počítačovou učebňou, zrkadlovou učebňou ale i malým ZOO kútikom. Popýšiť sa môžeme i malou telocvičňou s odpruženou podlahou určenou pre tanečné a pohybové krúžky, ale i herňou pre maličké deti, v ktorej prebieha babyclub.

Od 1. 9. 2009 pracuje CVČ podľa výchovného programu CENTRUM PRE RODINU, ktorého hlavnou prioritou je výchova k zdravému spôsobu života. Program je k dispozícii v CVČ.
  • M. R. Štefánika 355, Stará Turá, 916 01, Slovakia
  • Get Directions

Similar places nearby