We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
CEPD: Chinese-European Partnership for Development

CEPD: Chinese-European Partnership for Development

Aleja Niepodległości 162, Warsaw, Poland

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Chinese-European Partnership for Development to projekt realizowany na płaszczyźnie biznesowej oraz akademickiej organizowany przez studentów SGH, UW oraz ALK we współpracy z Hong Kong University of Science, Hong Kong PolyU oraz Shanghai University.
CEPD: Chinese-European Partnership for Development cover
Description Chinese-European Partnership for Development to inspirujący i wyjątkowy projekt organizowany przez studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wraz ze studentami z innych warszawskich uczelni, oraz studentów z Hong Kong University of Science and Technology (uznawanego w rankingach Financial Times za 6. najlepszą uczelnię na świecie)Celem projektu jest budowanie silnych więzi na poziomie akademickim i biznesowym pomiędzy uczestniczącymi stronami - uczelniami z Polski oraz Hong Kong University of Science and Technology. Mając na uwadze fakt, iż to właśnie studenci z tych najbardziej prestiżowych uczelni będą mieć znaczny wpływ na przyszłość swoich ojczyzn, chcemy tworzyć pole do dyskusji i umożliwiać rozwój najbardziej ambitnych studentów.
CEPD umożliwia studentom wgląd w sytuację ekonomiczną i polityczną wszystkich uczestniczących państw, pozwala na zbudowanie długotrwałych relacji między społecznościami ekonomicznymi oraz promuje kraje wraz z ich kulturą, tradycjami i rynkami inwestycyjnymi.
Founded 03/23/2012

Similar places nearby