We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Cesty skla\Ways of glass

Cesty skla\Ways of glass

Na Kácku 218, Sázava, 285 06, Czech Republic

Get Directions

+420 327 321 809

Categories
Now CLOSED
Work hours
MO closed SA 10:00 – 18:00
TU 10:00 – 18:00 SU 10:00 – 18:00
WE 10:00 – 18:00
TH 10:00 – 18:00
FR 10:00 – 18:00
About Huť František – Sklářské muzeum v Sázavě
//
Glassworks František – The Glass Museum in Sázava
Cesty skla\Ways of glass cover
Description Umění pomáhá uchovávat naši kulturu, tradice a zvyky, umožňuje nám posouvat hranice zručnosti i poznání. Zvyšuje naši prestiž v zahraničí. Obohacuje náš život, baví nás, slouží nám. Uchovávejme sklářské umění, naše rodinné stříbro! Jsme komunitou lidí, kteří nechtějí dopustit, aby sklářské umění zaniklo a aby se tradiční techniky předváděly jen ve skanzenech.
\\
The art helps in preserving our culture, traditions and customs. It allows us to raise limits of skills and knowledge. It increases our prestige in abroad. It enhances our life, gives joy and serves us. Let us retain the glass art, our family silver! We are a community of people who don´t want to let death of the glass art and showing of traditional techniques just in museums happen.
Founded 06/07/2014

Similar places nearby