We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Chế Phẩm Sinh Học E.M Gốc

Chế Phẩm Sinh Học E.M Gốc

504 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, 70000, Vietnam

Get Directions

028 3515 0209

Categories
Now OPEN
Work hours
MO 08:00 – 17:15 SA 08:00 – 17:15
TU 08:00 – 17:15 SU closed
WE 08:00 – 17:15
TH 08:00 – 17:15
FR 08:00 – 17:15
About Chứa từ 80 - 120 chủng vi sinh vật có lợi, được sử dụng đa dạng trong nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi thuỷ sản, cải tạo môi trường nước...)
Chế Phẩm Sinh Học E.M Gốc cover
Description Add information
  • 504 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, 70000, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby