We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
City Euro

City Euro

бул. "Н. Й. Вапцаров" 35, Бизнес-център Лозенец, ет.3, офис 3Б, Sofia, 1407, Bulgaria

Get Directions

02 437 3645

Categories
Work hours Add information
City Euro cover
Description "СИТИ-ЕВРО" ЕООД има дългогодишен професионален опит в планирането и цялостното изграждане на жилищни, промишлени и офис сгради, както и в допълнителни дейности - машинно полагане на подови покрития, изпълнение на различни видове строително-монтажни работи от крайните фази на строителния процес и др. Постигнатото ни даде възможност в последните години да реализираме и проекти за строителство на нискоенергийни сгради. Добрата строителна практика се постига благодарение на отлично подготвен екип, иновативни технологии, сътрудничество с партньори със сходни високи критерии за качество. Цените на нашите услуги са привлекателни. Дружеството е редовен член на Камарата на строителите в България и е вписанo в Централния професионален регистър на строителя в Първа група строежи от ІІI-та до V-та категория.
  • бул. "Н. Й. Вапцаров" 35, Бизнес-център Лозенец, ет.3, офис 3Б, Sofia, 1407, Bulgaria
  • Get Directions

Similar places nearby