Latvijas Pilsoniskā alianse/ Civic Alliance - Latvia

Latvijas Pilsoniskā alianse/ Civic Alliance - Latvia

Riga, 1011, Latvia

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About

Latvijas Pilsoniskā alianse

Latvijas Pilsoniskā alianse/ Civic Alliance - Latvia cover
Mission Stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai.
Description

Latvijas Pilsoniskā alianse ir dibināta 2004.gada 14.decembrī un reģistrēta 2005.gada 17.janvārī. eLPA ir neatkarīga bezpeļņas nevalstiskā organizācija - biedrība, kuras mērķis ir

stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai.

eLPA darbojas kā NVO platforma - dažādu jomu organizāciju oficiāli reģistrēts sadarbības tīkls. eLPA ar LR Finanšu Ministrijas 30.06.2005. lēmumu Nr. 270 piešķirts sabiedriskā labuma statuss, kas ziedotājiem ļauj saņemt nodokļu atlaides.
eLPA aktīvi darbojas kā NVO sektora interešu aizstāvis, sekojot līdzi lēmumu pieņemšanai valsts pārvaldē, kā arī aicinot Latvijas NVO aktīvi līdzdarboties un aizstāvēt savas intereses. eLPA pārstāvji piedalās Ministru Kabineta un ministriju darba grupās, iknedēļas valsts sekretāru sanāksmēs, kā arī LR Saeimas komisiju sēdēs. Mērķis, piedaloties padomēs un darba grupās, un citās sanāksmēs, ir nodrošināt NVO kā ieinteresētās puses līdzdalību politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē un izmaiņu ieviešanā.

eLPA apvieno 132 biedrus - NVO sektorā aktīvas juridiskas organizācijas un privātpersonas. Juridiskās personas ir platformas (19.5%), nacionāla (26.8%), reģionāla (15.9%), vietēja (37.8%) līmeņa biedrības un nodibinājumi, kas apvieno vairāk kā 28 000 sabiedriski aktīvus cilvēkus!

Civic Alliance - Latvia (CAL) is an umbrella NGO headquartered in Latvia, which was founded in 2004. CAL advocates interests of the NGO sector in Latvia, identifies and tries to resolve problems in the non-governmental (NGO) sector, supports and fosters the participation incentives on NGOs in the decision making process and represents the interests of NGOs in communication with public authorities.

Civic Alliance - Latvia unites more than 127 non-governmental organizations and private members. CAL and its member organizations together representing more than 30 000 socially active people in Latvia.

Founded 2004. gada 14. decembrī
Similar places nearby