We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
CivilNet.TV

CivilNet.TV

ONE NORTHERN AVE. SUITE 30, Yerevan, 0010, Armenia

Get Directions

+374 10 500 119

Work hours Add information
About http://civilnet.am/
https://twitter.com/CivilNetTV
CivilNet.TV cover
Description CivilNet.TV` լրատվության նոր տեսակ: Ոչ միայն ԻՆՉ է կատարվել, այլ նաև ԻՆՉՈՒ: Ներկայացնում ենք ոչ միայն փորձագետների կարծիքը, այլ նաև Ձերը:

CivilNet.TV-ի հաղորդումներն ու նյութերը կարելի է դիտել ցանկացած պահի, ցանկացած վայրում:

Տեղական, տարածաշրջանային և միջազգային լուրեր, որոնց հիմքում է հետազոտություն և վերլուծություն:

CivilNet.TV -- It's not WHAT happens, but WHY and HOW that's important. CivilNet.TV -- a new brand of journalism about Armenia and the Caucasus.

Watch what you want when you want it. Young, bilingual and trilingual reporters bring you research and analysis on today's news and everyday's issues.

Watch CivilNet.TV live or on-demand, from the comfort of your home, your workplace, public wi-fi zones, and anywhere else with Internet access in and out of Armenia – for news and research-based coverage of local and regional as well as relevant global issues in Armenian and English.
Awards ArmNet Awards 2013 - Juri's special Prize
Founded The Civilitas Foundation
Products www.civilnet.am
Categories

Similar places nearby