We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
CMS Education Vietnam

CMS Education Vietnam

Hanoi, Vietnam

Get Directions

19006205

Categories
Work hours Add information
About Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực Báo chí - Chuyên đào tạo biên tập viên báo mạng điện tử, phóng viên ảnh. Liên tục tuyển sinh các khoá. Chi tiết liên hệ điện thoại 19006205, email: cms.edu.vn@gmail.com
CMS Education Vietnam cover
Mission Đào tạo nguồn nhân lực báo chí có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao.
Description Add information
Founded 28/10/2008

Similar places nearby