We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Colegio Plurilingüe Valle Inclán 1 - Ferrol

Colegio Plurilingüe Valle Inclán 1 - Ferrol

Estrada de Xoane 170 - 172 15.405 - Ferrol A Coruña, Ferrol, 15405, Spain

Get Directions

981 33 01 40

Categories
Work hours Add information
About COLEXIO PLURILINGÜE VALLE INCLÁN-FERROL
EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA • El Ferrol
Colegio Plurilingüe Valle Inclán 1 - Ferrol cover
Description COLEXIO PLURILINGÜE VALLE INCLÁN-FERROL
EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA • El Ferrol
O CPR Valle–Inclán 1 é un centro privado concertado plurilingüe onde se pode cursar Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria, sendo o ensino totalmente gratuito nos 3 niveis. Pretendemos ser un centro familiar e aberto, onde procuramos que tanto os alumnos e alumnas como as familias destes se sintan cómodos e á su vez participen activamente no proceso educativo.

Amais da labor docente propia dun Centro de Ensinanza, pretendemos acadar outros obxectivos formativos que consideramos fundamentais para unha correcta formación do alumnado cara o seu desenvolvemento vital e social; por elo plantexámonos, entre outras, as seguintes metas:

- Fomentar entre a Comunidade Escolar a importancia da labor do Observatorio da Convivencia Escolar, co fin de previr conflictos e mellorar, na maneira do posible a disciplina e a convivencia no Centro

- Detectar dende os primeiros cursos as posibles alteracións de linguaxe oral e escrita que poden afectar o alumnado, así como mellorar o tratamento e seguimento de rapaces con necesidades educativas específicas

- Fomentar nos alumnos o gusto pola lectura, dende as primeiras etapas, promovendo tanto a utilización da biblioteca de aula como o servicio de préstamo da biblioteca escolar.
  • Estrada de Xoane 170 - 172 15.405 - Ferrol A Coruña, Ferrol, 15405, Spain
  • Get Directions

Similar places nearby