We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Colegiul National de Informatica Piatra Neamt

Colegiul National de Informatica Piatra Neamt

Aleea Tiparului 12, Piatra Neamt, 610226, Romania

Get Directions

+40233227510

Categories
Work hours Add information
About Colegiul National de Informatica Piatra-Neamt este singura unitate cu profilul matematica-informatica intensiv din judetul Neamt, motiv pentru care elevii provin de pe raza întregului judet.
Mission Şcoala are misiunea de a educa tinerii în spiritul cetăţeniei democratice, respectând egalitatea de şanse în pregătirea lor pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite.
C.N.I. are misiunea de a încuraja elevii şi profesorii de a-şi desăvârşi potenţialul pentru cunoaştere şi competenţele individuale în vederea adaptării la o lume dinamică. Pentru aceasta vom utiliza principii de învăţarerezultate din cercetări şi tehnologia cea mai avansată, integrată şi adaptată la nevoile comunităţii şcolare.

Şcoala noastră se va transforma într-un real centru de iradiere a ştiinţei şi culturii la nivel local, naţional şi internaţional, devenind centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii, prin furnizarea de programe educaţionale moderne şi dezvoltarea interacţiunii cu mediul social, cultural şi economic.
Description • Din anul 1990, anul înfiintarii, profilul este teoretic specializarea matematica-informatica intensiv.
• Aparitia claselor de gimnaziu începând cu anul 1999 s-a datorat numarului crescut de cereri din partea parintilor adresate conducerii liceului de a înfiinta aceste clase cu elevi foarte buni la învatatura, care sa urmeze cursurile cu profesorii cei mai buni ai liceului si sa foloseasca pentru familiarizarea cu disciplina informatica dotarea de care dispune acest liceu. În prezent functioneaza 25 de clase de învatamânt liceal si 4 clase de învatamânt gimnazial.
• Sistemul educational promovat în cadrul scolii urmareste eficientizarea procesului de învatamânt, motivarea în sens pozitiv a învatarii, cresterea interesului elevului în orientarea profesionala, sistematizarea si continuarea procesului de instruire, legarea educatiei de aspectele practice ale vietii, buna colaborare cu comunitatea locala, dezvoltarea bazei materiale si didactice a scolii, cresterea performantelor scolare.
Centru / baza de formare initiala si / sau continua pentru personalul didactic, practica pedagogica a studentilor, cursuri de perfectionare pentru profesori

• În Colegiul de Informatica îsi desfasoara activitatea personal didactic implicat în activitatea de îndrumare si control la nivelul I.S.J. Neamt, repartizat astfel:
– 11 profesori metodisti;
– 10 formatori judeteni si nationali;
– 5 îndrumatori în practica studentilor;
– 8 responsabili comisii metodice;
– 4 responsabili cerc pedagogic.
• Colegiul este permanent centru pentru examenul de bacalaureat, pentru olimpiadele si concursurile scolare (informatica, fizica, geografie), organizeaza activitati de formare initiala si continua a profesorilor, organizeaza instruirea profesorilor, directorilor si secretarelor din scolile si liceele din municipiu în utilizarea calculatorului. În Colegiul National de Informatica functioneaza din anul 2000 Centrul judetean de admitere computerizata în licee si scoli profesionale a absolventilor cla

Similar places nearby