We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
CRLP

CRLP

Jāņa Poruka iela 8, CATA (300.kab), Cesis, LV-4101, Latvia

Get Directions

+371 26100933

Categories
Work hours Add information
About Cēsu rajona lauku partnerība - Partneris Taviem projektiem!
CRLP cover
Mission Mērķis - attīstīt dzīvošanai labvēlīgu un ilgspējīgu Cēsu rajona lauku teritoriju, kurā dzīvot un atgriezties.

Partnerības darbība balstās uz Vietējās attīstības stratēģiju, kas ir detalizēts plāns, izstrādāts, balstoties uz lauku iedzīvotāju vajadzībām, nosakot konkrētas attīstības rīcības un prioritātes:

1. Uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšana.

2. Dzīves kvalitātes veicināšana vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā.

3. Lauku tradīciju un kultūras mantojuma stiprināšana un attīstība.
Goal – develop favorable living conditions and sustainable Cesis district rural area, where to live and return.

Partnership actions is based on Local development strategy, which is detailed plan, developed, based on rural residents needs, setting specific development actions and priorities:

Promotion of business and employment.
Promotion of the quality of life in the territory of local development strategy.
Strengthening of rural traditions and culture heritage.


Local development strategy is implemented in the form of an open project competition form, regularly announcing calls for project proposals.

Local development strategy introduction funded by Europe Agriculture fund for rural development (EAFRD) and Europe Fisheries fund (EFF).

Partnership is an open organization –join, get involved, participate!

Cesis district rural partnership – a partner for your projects!
Description Cēsu rajona lauku partnerība ir sabiedriska organizācija, kas vieno aktīvus dažādu interešu pārstāvjus - personas, nevalstiskos, uzņēmējus, pašvaldības un kas ar savu darbu, zināšanām un organizatoriskajām spējām rosina sabiedrībā iniciatīvu un atbildību par savas dzīves, ekonomiskās, sociālās un dabas vides attīstību un pilveidošanu.


Cesis district rural partnership is a non-governmental cooperation organization, which unites representatives from private and public sector involved in rural development and rural population interest groups, and with their actions, knowledge and organizational ability encourages community initiative and responsibility for their lives, work environment development and improvement.

Activity area – Cesis, Amata, Priekuli, Ligatne, Rauna, Vecpiebalga, Jaunpiebalga counties un Raiskums rural municipality.
  • Jāņa Poruka iela 8, CATA (300.kab), Cesis, LV-4101, Latvia
  • Get Directions

Similar places nearby