We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
CTN Music Club - CMC

CTN Music Club - CMC

Số 234A, đường Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên, Vietnam

Get Directions

0917242826

Add link to website

Categories
Work hours Add information
About Liên kết các thành viên có tài năng và niềm đam mê âm nhạc, sáng tác, nhạc cụ trong phạm vi CTN
CTN Music Club - CMC cover
Description Kết nối các bạn có niềm đam mê âm nhạc trong phạm vi CTN.
  • Số 234A, đường Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên, Vietnam
  • Get Directions

Similar places nearby