We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Dům dětí a mládeže Olomouc

Dům dětí a mládeže Olomouc

tř. 17. listopadu 47, Olomouc, 771 74, Czech Republic

Get Directions

731 444 443

Categories
Work hours Add information
Dům dětí a mládeže Olomouc cover
Description Dům dětí a mládeže Olomouc je příspěvková organizace s právní subjektivitou zřizovaná Olomouckým krajem. Jejím posláním je vytvářet podmínky dětem a mládeži pro aktivní trávení volného času, umožnit zájemcům seberealizaci prostřednictvím svých koníčků a to jak na úrovni zábavné a oddechové, tak i vrcholové.

Dům dětí a mládeže Olomouc je v Olomouci jediným profesionálním zařízením pro volný čas dětí a mládeže. Během školního roku nabízí téměř 90 kroužků v oblasti hudby, výtvarné výchovy, ekologie a přírodovědy, sportu a tance, techniky a dalších. Nejen pro děti a mládež pak nabízí letní tábory a pobytové kurzy, odpolední, víkendové a prázdninové akce, otevírá další prostory pro ty, kteří se chtějí věnovat svým koníčkům bez přímého dozoru dospělých (in-line areál, dětské hřiště).
Founded 1951
  • tř. 17. listopadu 47, Olomouc, 771 74, Czech Republic
  • Get Directions

Similar places nearby