We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
D10 Odsek za kemijo materialov KI / Department of materials chemistry NIC

D10 Odsek za kemijo materialov KI / Department of materials chemistry NIC

Hajdrihova 19, Ljubljana, SI-1000, Slovenia

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About Odsek za kemijo materialov se ukvarja s sintezo, karakterizacijo in razvojem naprednih materialov za trajnostne, nizkoogljične energetske rešitve.
D10 Odsek za kemijo materialov KI / Department of materials chemistry NIC cover
Description Odsek za kemijo materialov se ukvarja s sintezo, karakterizacijo in razvojem naprednih materialov za trajnostne, nizkoogljične energetske rešitve. Glavna podpodročja obsegajo raziskave sodobnih baterijskih materialov, razvoj premazov ter sintezo in karakterizacijo elektrokatalizatorjev. Za boljše razumevanje lastnosti in mehanizmov v omenjenih materialih razvijamo tudi lastne spektroskopske, elektrokemijske in mikroskopske metode.
Research in Department for Materials Chemistry focuses on synthesis, characterization and development of advanced materials for sustainable, low carbon energy solutions. The main research areas comprise advanced battery materials, coating development and synthesis and characterization of electrocatalysts. In order to better understand the properties and functioning of these materials, we also develop our own spectroscopic, microscopic and electrochemical methods.

Similar places nearby