We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Read more…
Dala-Floda Intresseförening

Dala-Floda Intresseförening

Dala-Floda, 78544, Sweden

Get Directions

Add phone number

Categories
Work hours Add information
About #detäridalaflodadethänder

Vi bevakar Dala-Flodas intressen för att säkra dess framtid.
Dala-Floda Intresseförening cover
Mission Vi bevakar Dala-Flodas intressen för att säkra dess framtid
Description Intresseföreningens uppgift är att ta tillvara Dala-Flodas möjligheter att utvecklas till en livskraftig och ännu trivsammare ort. Föreningen skall uppmuntra företagsamhet, engagera sig för nyetableringar när detta behövs och stimulera till nyskapande. Föreningen kan stödja aktiviteter och även stå som anordnare. Intresseföreningen skall fungera som ett forum för samverkan mellan olika grupper i samhället - näringsliv, föreningar och andra intressegrupper. Intresseföreningen skall fungera som ett forum för dig och olika grupper i samhället. Föreningen kan också fungera som ett remissorgan till kommunala organ och andra instanser i frågor som berör orten. Föreningen skall verka för en ökad marknadsföring av Dala-Floda. Intresseföreningen är partipolitisk och religiöst obunden.

Similar places nearby